Algemene gebruiksvoorwaarden

Productsnelzoeker

Kies een categorie of subcategorie

Algemene gebruikersvoorwaarde

Op deze internetpagina’s vindt u algemene informatie over B. Braun en over B. Braun haar producten en diensten. Deze pagina’s geven geen gespecialiseerd advies of instructies over de producten en diensten die B. Braun verkoopt. Hebt u specifieke vragen over producten en diensten, neem dan rechtstreeks contact op met B. Braun.

Deze internetpagina’s bevatten productgegevens bestemd voor een breed publiek. Ze kunnen dan ook productgegevens of -informatie bevatten die in uw land niet toegankelijk of niet van toepassing zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk als de geraadpleegde informatie niet voldoet aan de wettelijke procedures, voorschriften of registratie, of aan de juridische gebruiken in het land waar u woont.

B. Braun doet er alles aan om u steeds correcte en actuele informatie aan te bieden. B. Braun kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door deze informatie. B. Braun aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en biedt geen garantie, expliciet noch impliciet, over de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die verstrekt wordt of waarnaar verwezen wordt. Het gebruik van deze internetpagina’s en alle andere (gelinkte) pagina’s en hun inhoud, gebeurt op eigen risico van de gebruiker.

B. Braun noch enige andere partij betrokken bij het maken, opstellen, ontwerpen of onderhouden van de volledige website of een gedeelte ervan, of van de pagina’s of de inhoud waarnaar verwezen wordt, is op enige wijze aansprakelijk voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade, of schade al dan niet door schuld die veroorzaakt zou worden door het raadplegen, gebruiken of niet kunnen gebruiken van de B. Braun-website of van de informatie waarnaar wordt gelinkt. Vooraleer gebruikers B. Braun producten gebruiken of aanbrengen, moeten ze steeds de meegeleverde gebruikersinformatie raadplegen.

Deze internetpagina’s bevatten ook informatie van derden en links naar andere internetpagina’s. Waar mogelijk heeft B. Braun dit zo goed mogelijk aangegeven. B. Braun kan niet aansprakelijk gesteld worden voor informatie verstrekt door derden.

Alle afbeeldingen en gegevens op deze internetpagina’s, voor zover deze reproduceerbaar zijn, zijn beschermd door auteursrechten of door andere industriële eigendomsrechten. Alle productnamen, op deze internetpagina’s geschreven in hoofdletters of op een andere manier aangegeven, zijn handelsmerken van het B. Braun-concern. Deze informatie mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B. Braun gebruikt of gereproduceerd worden.

B. Braun behoudt zich het recht om de inhoud van deze internetpagina’s zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. B. Braun kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.