Privacyverklaring

Productsnelzoeker

Kies een categorie of subcategorie

1.  Verklaring inzake gegevensbescherming

Voor B. Braun is gegevensbescherming cruciaal en we hechten er dan ook veel belang aan. B. Braun streeft naar een samenwerking gebaseerd op vertrouwen en naar een optimale klantentevredenheid. Uiteraard geldt dit ook voor de manier waarop B. Braun uw persoonsgegevens behandelt. Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren over hoe B. Braun uw persoonsgegevens verwerkt. Gelieve de volgende informatie dus door te nemen. Deze privacyverklaring vormt een aanvulling op de algemene gebruiksvoorwaarden van de B. Braun-websites.

De websiteoperator en verantwoordelijke voor de gegevensbescherming is:

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
34212 Melsungen
Duitsland

Een aanpassing van deze privacyverklaring kan noodzakelijk blijken bij de verdere ontwikkeling van deze website, door de toepassing van nieuwe wettelijke voorschriften of nieuwe technologieën, of om de dienstverlening verder te verbeteren. Daarom raadt B. Braun u aan om deze privacyverklaring geregeld opnieuw door te nemen.

2. Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op gegevens, inclusief persoonsgegevens, die B. Braun over u zou kunnen verzamelen. Persoonsgegevens zijn gegevens of een combinatie van individuele datasets die het mogelijk maken om u te identificeren.

B. Braun verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de lokale en Europese databeschermingsrichtlijnen. B. Braun geeft uw persoonsgegevens in geen geval zonder uw toestemming door aan derden buiten B. Braun Group voor reclame- of marketingdoeleinden.

Als internationaal bedrijf maakt B. Braun gebruik van externe dienstenleveranciers. Voor de verwerking van persoonsgegevens werden passende contractuele afspraken gemaakt en organisatorische maatregelen genomen in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming.

Binnen B. Braun voeren onze verantwoordelijken voor gegevensbescherming een controle uit op de naleving van de wettelijke verplichtingen en de privacyverklaring.

3. Aard en doel van het gebruik van gegevens

In overeenstemming met het principe van de beperking van verwerking van gegevens en zuinigheid van gegevens verzamelt B. Braun enkel persoonsgegevens op onze website als dat noodzakelijk is voor het doel dat u wilt bereiken en/of als u ons de gegevens vrijwillig verstrekt.

Wanneer u uw persoonlijke of professionele gegevens achterlaat (bv. e-mail, naam, adres) doet u dit uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Door deze gegevens te verstrekken geeft u B. Braun de toestemming om deze te verzamelen, te verwerken of te gebruiken om contact met u op te nemen, contracten te verwerken, uw legitieme zakelijke belangen te beschermen of voor een andere door u aangegeven reden. De gegevens zullen niet voor andere doeleinden verzameld, verwerkt of gebruikt worden. U kunt op elk moment uw toestemming weer intrekken.

4. Gebruik van uw gegevens

B. Braun gebruikt de verzamelde gegevens om u de gevraagde producten en diensten te leveren, u te informeren over de producten en diensten van het bedrijf en om de websites en diensten (bv. nieuwsbrieven) verder te ontwikkelen.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om:

 • U stalen, aanbiedingen, producten en informatie op te sturen;
 • Nieuwe producten en diensten te ontwikkelen;
 • U op uw vraag in te schrijven voor wedstrijden, programma’s of aanbiedingen;
 • U andere diensten uit het aanbod te leveren;
 • Uw betalingen van aankopen of andere diensten te verwerken;
 • Eventuele frauduleuze transacties te identificeren of te voorkomen;
 • U, voor zover wettelijk toegestaan, gebruikerspecifieke aanbiedingen en informatie te bezorgen over de producten en diensten van B. Braun;
 • U advertenties te bieden die zijn afgestemd op uw persoonlijke interesses;
 • Het gebruik van producten, diensten en websites te analyseren;
 • Enquêtes uit te voeren op de B. Braun websites;
 • Na te gaan hoe u de B. Braun website hebt leren kennen;
 • Na te gaan of de B. Braun reclame doeltreffend is;
 • De algemene bedrijfsvoorwaarden toe te passen en andere administratieve bedrijfshandelingen uit te voeren.

5. Uw rechten inzake gegevensbescherming als betrokken klant

Met betrekking tot B. Braun hebt u onder meer het recht om:

 • Te weten dat de site gegevens over u opslaat;
 • Foutief opgeslagen gegevens te laten corrigeren;
 • Gegevens die niet langer nodig zijn, te laten verwijderen, op voorwaarde dat deze niet onderworpen zijn aan een retentiebeleid;
 • Op elk moment uw toestemming weer in te trekken om uw persoonsgegevens te verwerken en gebruiken, voor zover dit niet indruist tegen een wettelijke bepaling en deze niet rechtstreeks vereist zijn om een bestaande contractuele verbintenis na te komen.

Op uw vraag zal B. Braun u schriftelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving meedelen of het persoonsgegevens over u heeft opgeslagen en, zo ja, welke. B. Braun heeft de details die voortvloeien uit lokale en Europese databeschermingsrichtlijnen samengevat in de publieke procedures.

6. Bescherming van minderjarigen

Als regel geldt dat kinderen en personen jonger dan achttien jaar B. Braun geen persoonsgegevens mogen verstrekken zonder toestemming van (een) ouder(s) of voogd(en). B. Braun vraagt geen persoonsgegevens aan kinderen en bevestigt tevens dat het deze gegevens niet verzamelt om deze op eender welke wijze vrij te geven aan derden.

7. Verzending van gegevens via het internet

Het internet is een open, wereldwijd platform. Door de manier waarop het internet functioneert en de risico’s die daarmee verbonden zijn, gebeurt elke gegevensuitwisseling op eigen risico. Andere beleidsregels zijn enkel van toepassing wanneer B. Braun u een versleutelde transmissiemogelijkheid aanbiedt.

8. Veiligheidsmaatregelen

B. Braun heeft voorzorgsmaatregelen genomen om uw gegevens maximaal te beveiligen. Persoonsgegevens die u hebt ingevoerd op de HTML-pagina’s (contactformulieren) worden versleuteld doorgestuurd (SSL - Secure Socket Layer) via het publieke gegevensnetwerk, en opgeslagen en verwerkt.

9. Nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw naam en e-mailadres bij B. Braun opgeslagen. Als u de nieuwsbrief per post wilt ontvangen, dan heeft B. Braun ook uw adres nodig. Uw gegevens worden enkel gebruikt om u op uw vraag de nieuwsbrief toe te sturen. Ze worden door B. Braun niet gebruikt voor enig ander doel en ook niet doorgegeven aan derden. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, stuurt B. Braun u steeds een e-mail met bevestigingslink. Zo is het absoluut zeker dat u de nieuwsbrief in kwestie wenst te ontvangen (dubbele opt-inprocedure).

U kunt op elk ogenblik uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens intrekken en aangeven dat u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen. Om dit te doen klikt u op de hiertoe voorziene link in de e-mail of meldt u zich af voor de nieuwsbrief via onze website.

10. Links

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle gegevens die B. Braun verzamelt en verwerkt. Sommige links op de website van B. Braun verwijzen u door naar websites van derden. De inhoud van die websites valt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken eigenaars. Externe links worden als dusdanig aangegeven met een pijl die naar boven wijst. B. Braun is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites. U wordt aangeraden om, indien u de websites van B. Braun verlaat, het beleid inzake gegevensbescherming van de gelinkte websites door te nemen.

11. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw systeem worden opgeslagen. Ze zijn niet gevaarlijk, bevatten geen virussen en worden enkel gebruikt om informatie te vergaren. Met behulp van cookies kan B. Braun bijvoorbeeld uw voorkeuren onthouden en de website en navigatie afstemmen op uw behoeften.
Als u het gebruik van cookies blokkeert (via de instellingen van uw browser), kunt u deze website nog steeds gebruiken (maar mogelijk met minder functies). Hier vindt u meer informatie over cookies.

12. Privacyverklaring voor het gebruik van etracker

Deze website maakt gebruik van etracker GmbH (http://www.etracker.de/) om gegevens te verzamelen en gepseudonimiseerd op te slaan. Deze technologie wordt gebruikt voor marketingdoeleinden en websiteoptimalisatie. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt die uitsluitend gegevens verzamelen en gepseudonimiseerd opslaan. Door het gebruik van pseudoniemen worden gebruikersprofielen gecreëerd op basis van deze informatie. De gegevens worden niet gebruikt om websitebezoekers individueel te identificeren en worden bovendien niet geconsolideerd met de gegevens van de persoon achter het pseudoniem. U kunt op elk ogenblik verklaren dat u niet akkoord gaat dat etracker uw gegevens verzamelt en opslaat. Dit verzet is vervolgens van toepassing in de toekomst.

13. Privacyverklaring voor het gebruik van Adobe Analytics 

Adobe Analytics wordt gebruikt op deze website. Het is een web-based uitrusting van Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe") voor het meten van het gebruik van een website. Adobe Analytics maakt gebruik van cookies. Als de informatie over het gebruik van de website die wordt gegenereerd door de cookie wordt verzonden naar een Adobe-server, zorgen de standaardinstellingen ervoor dat het IP-adres wordt geanonimiseerd vóór de geolocalisatie, en wordt vervangen door een generieke IP-adres voor het wordt opgeslagen. Adobe maakt gebruik van deze informatie voor de rekening van de beheerder van deze website om het gebruik van deze website door de gebruiker door te lichten, verslagen op te stellen over de website-activiteit en voor het uitvoeren van aanvullende diensten in verband met het gebruik van de website. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Adobe Analytics is niet gecombineerd met andere gegevens van Adobe. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw navigatie-instellingen te configureren. Echter vestigen wij uw aandacht op het feit dat u, in dit geval, mogelijks niet van de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruik maken. U kunt bovendien voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking ervan, naar Adobe worden verstuurd door uw privacyparameters bij te stellen op de Adobe website. We hebben een contract gesloten met Adobe waarbij de verwerking van de gegevens en het gebruik van Adobe Analytics worden voltooid conform de aanbevelingen van de gegevensbeschermingsautoriteiten.

14. Sociale media plug-ins

Voor zijn internetaanwezigheid gebruikt B. Braun soms inhoud door derden (plug-ins). Dit kan gebeuren in de vorm van YouTube-video’s, RSS-feeds of afbeeldingen van andere pagina’s, of sociale mediaknoppen, zoals de knop ‘Delen’ van Facebook.

Wanneer u zich op een B. Braun-pagina bevindt die inhoud van derden bevat, wordt er mogelijk verbinding gemaakt met het sociale netwerk in kwestie. Op die manier kan de knop weergegeven worden in uw browser en geïntegreerd worden in de website. Dat betekent dat de betrokken provider kan zien dat u de B. Braun-website hebt bezocht, zelfs als u geen lid bent van het sociale netwerk of als u niet aangemeld bent. Bovendien verzamelt het sociale netwerk automatisch deze informatie, ongeacht of u al dan niet interageert met de geïntegreerde inhoud. De volgende informatie kan worden doorgegeven: IP-adres, browserinformatie en besturingssysteem, schermresolutie, geïnstalleerde browserplug-ins (bv. Adobe Flash Player), herkomst bezoeker (als u op een link hebt geklikt) en URL van de huidige pagina.

Als u de B. Braun-website gebruikt terwijl u aangemeld bent bij het sociale netwerk, dan kan de informatie met betrekking tot uw websitebezoek gekoppeld worden aan uw gebruikersgegevens en opgeslagen worden. Als u lid bent van een sociaal netwerk en deze gegevensuitwisseling wenst te voorkomen, dan moet u zich eerst afmelden bij het sociale netwerk vóór u de B. Braun-website bezoekt.

Wanneer u een van de plug-ins gebruikt (bijvoorbeeld de knop ‘Opmerking plaatsen’ of ‘Delen’), dan kan de betrokken provider het websitebezoek rechtstreeks koppelen aan uw profiel. Deze gegevens worden rechtstreeks doorgegeven aan het sociale netwerk en daar opgeslagen. Bovendien wordt deze informatie gepubliceerd op het sociale netwerk in kwestie en is deze zichtbaar voor uw contacten.

B. Braun heeft geen enkele invloed op de hoeveelheid gegevens die de sociale netwerken verzamelen. U vindt meer informatie over de aard en het doel van de gegevensverzameling, de verdere gegevensverwerking, uw rechten in dit verband en de instellingen om uw privacy te beschermen, in het databeschermingsbeleid van de betrokken sociale netwerken.

U kunt sociale media plug-ins ook blokkeren met add-ons in uw browser om te voorkomen dat gegevens worden doorgegeven.

15. Toegang tot de privacyverklaring

U kunt deze privacyverklaring op iedere B. Braun-website bekijken en afdrukken door op de link ‘Privacyverklaring’ te klikken.

16. Contactpersoon voor gegevensbeschermingskwesties

Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan rechtstreeks contact op met de verantwoordelijken voor gegevensbescherming. Zij helpen u ook verder met uw vragen, verzoeken of klachten:

B. Braun Medical B.V.
t.a.v. Valerie Vandeput
Compliance & Data Protection Officer
P.O. Box 659
NL – 5340 AR Oss
valerie.vandeput@bbraun.com 

Op uw verzoek zal B. Braun u, in overeenstemming met de geldende wetgeving, schriftelijk meedelen of het persoonsgegevens over u heeft opgeslagen en, zo ja, welke.

17. Lead Forensics

Deze website maakt gebruik van Lead Forensics, een B2B-tool ter ondersteuning voor sales en marketing. Het wordt beheerd door Lead Forensics, UK Headquarters, Communication House, 26 York Street, Londen, W1U 6PZ, VK.

De Lead Forensics-tool gebruikt een trackingcode voor het identificeren van bedrijven die onze websites bezoeken op basis van hun zakelijke IP-adressen. Dit is niet hetzelfde als cookies. De trackingcode van Lead Forensics biedt alleen informatie die direct beschikbaar is in het publieke domein. Lead Forensics kan geen individuele, persoonlijke of gevoelige gegevens verstrekken over wie de website heeft bezocht. De gegevens zullen in geen geval worden gebruikt voor de persoonlijke identificatie van een individuele bezoeker. Wanneer er IP-adressen worden verzameld, worden deze direct na verzameling geanonimiseerd. De informatie die wordt gegenereerd door de Lead Forensics-trackingcode wordt verzonden naar de Lead Forensics-tool en verwerkt en opgeslagen in het VK in een beveiligde omgeving.

De Lead Forensics-tool geeft ons geen IP-adressen, dan wel persoonsgegevens. Het geeft ons alleen informatie over welke bedrijven onze website hebben bezocht, de datum en duur van hun bezoek en de webpagina's die ze bezoeken. Met deze informatie kunnen we het gebruik van onze website analyseren en eventueel contact opnemen met bedrijven over hun ervaring of voor verkoopdoeleinden. Om als internationaal bedrijf de beste service te kunnen garanderen, geven wij deze gegevens voor zover nodig door aan onze dochterondernemingen en distributeurs. Buiten dit doel is er geen overdracht van persoonlijke informatie aan derden.

Geldig vanaf: 19/03/2018