compactplus  Handling video's 

Productsnelzoeker

Kies een categorie of subcategorie

Gebruiksinstructies compactplus 

Opstarten

  • Zet de pomp aan
  • Plaats de spuit
  • Stel de infusiesnelheid in

Belangrijk: Gebruik het apparaat altijd met de kleinst mogelijke spuit, mits de therapie dit toelaat.

Aanpassen infusiesnelheid

Wijzig een infusiesnelheid zonder de therapie te stoppen.

 


Therapie resetten

Infusiesnelheid berekenen

Voer het toe te dienen volume en tijd in. De toedingssnelheid wordt automatisch berekend.
Ontbrekende waarden worden automatisch berekend en weergegeven.

Bolus

Druk twee keer op de Bolus knop en houdt vast.
Vloeistof wordt toegediend zolang de knop wordt ingehouden.

Belangrijk: deze functie is alleen beschikbaar als de pomp toedient.

Drukniveau

Het kan nodig zijn om de drukalarmgrens te wijzigen vanwege verschillende invloedsfactoren, bijv. spuitwrijving, lengte verlenglijn en binnendiameter, vloeistofviscositeit en het filter dat in de systeemopstelling wordt gebruikt. 

 

Dosis berekening

De functie Dosis berekening wordt gebruikt om de afgiftesnelheid in ml/u te berekenen op basis van de ingevoerde doseringsparameters.

Standby

Bij langere onderbrekingen heeft de gebruiker de mogelijkheid om de ingestelde waarden te behouden en het infuus op een later tijdstip voort te zetten.

 

Medicatiebibliotheek

Er kunnen tot 3000 medicatienamen inclusief bijbehorende therapiegegevens en -informatie en tot 10 concentraties per medicijn in 30 categorieën worden opgeslagen.

De medicatiedatabase kan worden gebruikt om een medicatienaam te selecteren met opgeslagen therapiegegevens.

 

Uitzetten

De pomp kan niet worden uitgeschakeld als er een spuit of lijn is geplaatst. In plaats daarvan gaat het in de stand-bymodus.

 

Infusomat

◾ Inschakelen van de pomp
◾ Plaatsen van de infuuslijn
◾ Infusiesnelheid instellen
◾ Therapie stoppen
◾ Verwijderen van de infuuslijn
◾ Uitschakelen van de pomp

 

Bevestiging aan een infuuspaal

Bevestiging van een station aan een infuuspaal.

Belangrijk: zorg ervoor dat er geen pompen zijn aangekoppeld bij het bevestigen van een station.

 

 

Station

Bevestiging van een station aan een infuuspaal en bevestiging van een extra station.

 

Pomp plaatsen in een station

Om een pomp in een station te plaatsen, plaatst u de pomp boven een van de sleuven en schuift u de pomp in de richting van de stekkeraansluiting.

Om een pomp uit het station te verwijderen, drukt u op de ontgrendelingsknop aan de zijkant van de pomp en trekt u de pomp eruit.

 

 

Meerdere pompen aan een infuuspaal bevestigen

Het bevestigen van een pomp aan een infuuspaal en nog een pomp er bovenop bevestigen.

Meer weten over dit product?

Vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Open het contactformulier